Иссык-Куль #mykurultay

Kyrgyz Union
Скачать
Просмотров: 67
 
Опубликовано 5 Августа 2016, 15:14

Курултай жөнүндөгү кабар Ысык-Көлгө чейин жетип, башка жакка дагы тарап баратат. Көрүшкөнчө!

Весть о Курултае дошла до до Иссык-Куля и двигается далее. До скорых встреч!

#mykurultay
#kyrgyzstan
#kyrgyzunion